BS Lê Sĩ Hùng

Bác sĩ chuyên khoa 2

Chuyên khoa niệu
  • 36 năm kinh nghiệm
  • Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Lịch làm việc :Toàn thời gian


BS chuyên khoa 2

Chuyên khoa niệu
  • 36 năm kinh nghiệm
  • Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Lịch làm việc :Toàn thời gian