Liên Hệ

Luôn luôn lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của bệnh nhân. Sẵn sàng chia sẻ tư vấn.

(028) 6257 0101

phongkhamdakhoaroyal.net@gmail.com

Phòng Khám Đa Khoa Royal, 202 Tô Hiến Thành,
Phường 15, Hồ Chí Minh, Quận 10 Hồ Chí Minh